Rok 2021 ogłoszony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Z tej okazji przystępujemy do realizacji ogólnopolskiego projektu pt. „Baczyński”. Projekt zainicjowała grupa licealistów z klas pierwszych i drugich I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie. Głównym celem projektu jest upamiętnienie setnej rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego poprzez prezentowanie twórczości poety. Wyznaczone działania będą organizowane podczas lekcji online, ale także na terenie szkoły.