Miłosz Król, Weronika Węglarczyk, Justyna Strączek i Nikola Ziętak reprezentowali naszą szkołę w międzynarodowym konkursie „Polska- ojczyzna, jaką w sercu noszę”. Szczególnym wyróżnieniem stało się zamieszczenie ich zwycięskich prac w publikacji, która została wydana i udostępniona do sprzedaży. Dzieło nosi tytuł: „Polska – ojczyzna, jaką w sercu noszę”. Młodzi Polacy o Polsce. Antologia utworów laureatów konkursów literackiego i plastycznego.

Gratulacje!