27 października wzięliśmy udział w obchodach 80. Rocznicy powrotu Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza do Polski, które odbyły się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu. Przygotowana prelekcja, wykład oraz koncert były dla nas bardzo ciekawym przeżyciem.