Dokumenty rekrutacyjne do Liceum na rok szkolny 2024/2025:

 

Klasa o profilu humanistycznym z elementami regionalizmu
Klasa o profilu humanistyczno-prawnym
Klasa o profilu sportowym
Zasady rekrutacji do liceum 2024/2025
Kwestionariusz osobowy ucznia
Wymagane dokumenty rekrutacyjne

——————————————————————————————————————————————————————————

Dokumenty rekrutacyjne do Technikum na rok szkolny 2024/2025:

 

Klasa o kierunku technik-logistyk
Klasa o kierunku technik organizacji turystyki
Klasa o kierunku technik USŁUG FRYZJERSKICH
Zasady rekrutacji do technikum 2024/2025
Kwestionariusz osobowy ucznia
Wymagane dokumenty rekrutacyjne