Udostępniamy Biuletyn Informacyjny na ten rok szkolny. Można w nim znaleźć:

-daty ważniejszych wydarzeń (świąt, ferii itp.),

-daty dni dodatkowo wolnych od zajęć,

-daty wywiadówek,

-daty uroczystości szkolnych.

 

Kliknij na obrazek poniżej, aby poczytać: