NAUCZYCIELE NASZEJ SZKOŁY:

Imię i nazwisko
dyrektor, pedagog szkolny, nauczyciel rewalidacji, nauczyciel wspomagający
mgr Teresa Dziwisz
 

religia

 

ojciec Augustyn Turczak-Linsztet
 

j. polski, literatura gwarowa Podtatrza

 

mgr Agnieszka Król, mgr Jadwiga Szlaga-Chowaniec
historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, ekonomia w praktyce, podstawy przedsiębiorczości

 

mgr Tadeusz Łaś
 

 

j. angielski

 

mgr Krystian Pilch, mgr Katarzyna Słowakiewicz
 

j. niemiecki

 

mgr Kamila Folwarska-Hanusiak
matematyka mgr inż. Wiesław Borowicz 

mgr Małgorzata Czyrnek

 

 

geografia, przyroda (wątek geografia)

 

mgr Renata Szlembarska
 

biologia, przyroda (wątek biologia), chemia, przyroda (wątek chemia)

 

mgr Renata Maliwiecka
 

fizyka, przyroda (wątek fizyka)

 

mgr Mateusz Zahora
 

informatyka

 

mgr Monika Czapla, mgr inż Grzegorz Cichoń
 

wychowanie fizyczne

 

mgr Szyman Lenart
 

edukacja do bezpieczeństwa

 

mgr Piotr Morzyniec
 

wiedza o kulturze

 

mgr Marta Czupta
 

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w klasie integracyjnej

 

mgr Anita Kidoń
 

wychowanie do życia w rodzinie, nauczyciel wspomagający

 

mgr Paulina Pawlak-Kott
 

nauczyciel wspomagający

 

mgr Aneta Zając
 

biblioteka

 

mgr Izabela Brynczka-Stasiowska
 

rehabilitacja

 

mgr Katarzyna Turaj