STANOWISKOIMIĘ I NAZWISKO
dyrektormgr Teresa Dziwisz
wicedyrektormgr Agnieszka Król
wychowawczyni klasy I liceum (humanistycznej)mgr Marta Antosiak
wychowawca klasy I liceum (sportowej)mgr Kamil Kęska
wychowawczyni klasy I technikummgr Zuzanna Zonzel
wychowawczyni klasy II liceum (humanistycznej)mgr Anita Kidoń
wychowawczyni klasy II liceum (sportowej)mgr Paulina Pawlak-Kott
wychowawca klasy II technikummgr Piotr Morzyniec
wychowawczyni klasy III liceum (humanistycznej)mgr Monika Kołodziej
wychowawczyni klasy III technikummgr Jadwiga Szlaga-Chowaniec
wychowawca klasy IV liceummgr Tadeusz Łaś
wychowawca klasy IV technikummgr Szymon Lenart
pedagog szkolnymgr Katarzyna Guńka
pedagog specjalnymgr Teresa Dziwisz
rewalidacja indywidualnamgr Teresa Dziwisz
religiaks. mgr lic. Dariusz Głuszko
mgr Iwona Warpecha
język polskimgr Agnieszka Król
mgr Paulina Pawlak-Kott
mgr Jadwiga Szlaga-Chowaniec
matematykamgr inż. Wiesław Borowicz
mgr Kamil Kęska
mgr Małgorzata Czyrnek
język angielskimgr Marta Antosiak
dr Krystian Pilch
język niemieckimgr Kamila Folwarska-Hanusiak
historiamgr Tadeusz Łaś
mgr Barbara Wojtarowicz
historia i teraźniejszośćmgr Tadeusz Łaś
wiedza o społeczeństwiemgr Tadeusz Łaś
geografiamgr Elżbieta Dziur
biologiamgr Monika Kołodziej
fizykamgr Monika Kołodziej
chemiamgr Anita Kidoń
informatykamgr Sylwia Morzyniec
mgr inż. Grzegorz Cichoń
wychowanie fizycznemgr Szymon Lenart
mgr Łukasz Pietrzak
plastykamgr Iwona Palenik
edukacja dla bezpieczeństwamgr Piotr Morzyniec
wychowanie do życia w rodziniemgr Paulina Pawlak-Kott
bezpieczeństwo i higiena pracymgr Piotr Morzyniec
rehabilitacjamgr Katarzyna Turaj
nauczyciele współorganizujący proces nauczania w klasie zintegrowanejmgr Agnieszka Hołubowicz
mgr Aneta Zając
mgr Katarzyna Turaj
mgr Marta Czupta
przedmioty zawodowemgr Katarzyna Słowakiewicz
mgr Sylwia Morzyniec
mgr Paulina Pawlak-Kott
p. Maria Kuliga
mgr Iwona Palenik
mgr Zuzanna Zonzel
mgr inż. Grzegorz Cichoń
mgr Piotr Morzyniec
dr Krystian Pilch