W poniedziałek 4 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2023/2024!

Tradycyjnie zaczęliśmy od zawierzenia kolejnych dziesięciu miesięcy Bogu, podczas porannej Mszy Świętej o godzinie 9:00.

Następnie wszyscy udaliśmy się do budynku szkoły. Starsi uczniowie przeszli do swoich klas, aby spotkać się ze swoimi wychowawcami.

Nowi uczniowie zebrali się na auli, gdzie na początek, w obecności sztandaru, odśpiewaliśmy Hymn Polski. Kolejną część spotkania na auli poprowadziła Pani Dyrektor, odczytując na początek list od Pani Prezes Zarządu SPSK oraz od Ministra Edukacji. W kolejnej części Pani Dyrektor przedstawiła nauczycieli przedmiotów i zaprosiła wychowawców klas do oficjalnego rozdania legitymacji szkolnych.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Życzymy samych sukcesów i wytrwałości w nowym roku szkolnym!

Poczet sztandarowy:

Inauguracja roku szkolnego:

Klasa I humanistyczna:

 

Klasa I sportowa:

Klasa I technikum: