Uczeń klasy II sportowej Łukasz Diurczak został laureatem III edycji „Konkursu na Orawsko Bojke” w kategorii dla dorosłych. Jak widać, zdolności Łukasza w siłowaniu się na rękę przekładają się na umiejętność władania piórem.
Gratulujemy!