Szkoła trzyma kciuki i obdarza modlitwą naszych tegorocznych maturzystów! Życzymy dobrze postawionych tez, dokładnych obliczeń i pamięci do środków językowych!