Dnia 26 kwietnia 2019 roku w naszej szkole miała miejsce bardzo ważna uroczystość. Uczniowie klasy III ukończyli kolejny etap swojej edukacji. Rozpoczęliśmy mszą świętą w Kościele Parafialnym w Czarnym Dunajcu. Ksiądz proboszcz K. Kocot udzielił absolwentom specjalnego błogosławieństwa. Następnie wróciliśmy do szkoły, gdzie odbył się występ uczniów klasy II, którzy w szczególny sposób pożegnali swoich starszych kolegów i  koleżanki. Po programie artystycznym  p. dyrektor Teresa Dziwisz i wychowawcy klasy p. Agnieszka Król i p. Katarzyna Pistoia wręczyły świadectwa i nagrody absolwentom oraz listy gratulacyjne ich rodzicom. Na samym końcu maturzyści wyrazili swoją wdzięczność wychowawcom i nauczycielom. Swoją obecnością naszą uroczystość uświetnili p. Marcin Ratułowski – Wójt Gminy Czarny Dunajec oraz p. Tadeusz Czepiel – Przewodniczący Rady Gminy Czarny Dunajec. Życzymy wszystkim naszym absolwentom powodzenia na egzaminie maturalnym, mądrych decyzji życiowych i wielu sukcesów!