Dokumenty rekrutacyjne do Liceum na rok szkolny 2021/2022:

Klasa o profilu humanistycznym z elementami regionalizmu

Klasa o profilu humanistyczno-prawnym

Klasa o profilu sportowym

Zasady rekrutacji do liceum 2021/2022

Kwestionariusz osobowy ucznia

Wymagane dokumenty rekrutacyjne


Dokumenty rekrutacyjne do Technikum na rok szkolny 2021/2022:

Klasa o kierunku technik-logistyk

Klasa o kierunku technik organizacji turystyki

Zasady rekrutacji do technikum 2021/2022

Kwestionariusz osobowy ucznia

Wymagane dokumenty rekrutacyjne


Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022 Liceum i Technikum w Czarnym Dunajcu

Wykaz podręczników na rok szkolny 2021 2022 do Liceum i Technikum w Czarnym Dunajcu