Pamiętamy, kto w naszych szkołach może pochwalić się najlepszymi wynikami w nauce? Jeśli jeszcze ktoś nie wie, to dzisiaj przypominamy. To z okazji uroczystości oficjalnego wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla:

Przemysława Obrochty z Liceum

oraz

Marcina Obyrtacza z Technikum.

Dyplomy Stypendystom wręczała Pani Halina Cimer (Małopolski Wicekurator Oświaty) i Krzysztof Faber (Starosta Powiatu Nowotarskiego) w obecności rodziców uczniów i dyrektorów szkół.

Serdeczne gratulacje! Życzymy samych sukcesów!