Dnia 24 października 2019 roku w naszej szkole odbyła się wielka uroczystość: nadanie imienia św. Jana Bosko oraz poświęcenie sztandaru. W uroczystej procesji udaliśmy się do kościoła parafialnego w Czarnym Dunajcu, gdzie o godzinie 11.00 odbyła się uroczysta Msza święta, której przewodniczył Jego Ekscelencja Arcybiskup Marek Jędraszewski. Liturgię sprawowali również księża z parafii Czarny Dunajec, ks. Z. Latawiec – dyrektor Rady Szkół Katolickich w Polsce, Ks. Inspektor Adam Parszywka, Ojciec Tarsycjusz z zakonu Bernardynów. W oprawę Mszy Świętej włączyli się rodzice, nauczyciele i uczniowie. Ks. Arcybiskup wygłosił homilię oraz dokonał poświęcenia sztandaru i obrazu patrona naszej szkoły. Na zakończenie Eucharystii wierni mogli ucałować relikwie św. Jana Bosko.  W uroczystym przemarszu udaliśmy się do budynku szkoły. Po odśpiewaniu hymnu państwowego pani dyrektor Teresa Dziwisz powitała zgromadzonych gości: Jego Ekscelencję Marka Jędraszewskiego , wszystkich księży sprawujących Eucharystię, panią Prezes SPSK Marię Chodkiewicz i Zarząd SPSK, p. Marcina  Ratułowskiego  – Wójta Gminy Czarny Dunajec, p. Tadeusza Czepiela – Przewodniczącego Rady Gminy Czarny Dunajec oraz Radnych Gminy Czarny Dujnajec,  p. Bożenę Bryl – Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowi Oddział w Nowym Targu, p. Iwonę Wontorczyk – Dyrektora GZO w Czarnym Dunajcu, p. Małgorzatę Kulawiak – Dyrektora CPKiS w Czarny Dunajec, p. S. Harbuta – sołtysa Czarnego Dunajca, p. J. Styrczulę i p. K. Krzysiaka – przedstawicieli OSP w Czarnym Dunajcu, p. M. Mierzyńską i Z. Słodyczkę  – reprezentujące SONiRiP w Czerwiennem oraz wszystkich Dyrektorów Szkół z Gminy Czarny Dunajec oraz Dyrektorów Szkół SPSK z regionu Polski Południowej. Po okolicznościowym przemówieniu p. Dyrektor zaprosiła do obejrzenia części artystycznej pt. ,,Św. Jan Bosko – Apostoł młodzieży”, który przygotowali uczniowie naszej szkoły. Zaśpiewali oni także dwie pieśni: ,,Wspieraj nas Janie Bosco” oraz ,,Europo, nie możesz żyć bez Boga”. Sylwetkę świętego Jana Bosko przybliżyła również prezentacja dotycząca jego życia i działalności. Po części artystycznej p. Dyrektor zaprosiła szanownych gości do zabrania głosu, a następnie podziękowała za uświetnienie naszej uroczystości. Na zakończenie każdy z gości został obdarowany drobnym upominkiem.