Niedawno klasa I technikum wzięła udział w warsztatach edukacyjnych na torfowiskach Czerwony Bór w Nowym Targu. Warsztaty obejmowały
umiejętność orientacji na mapie, obserwacji chmur, pomiarów parametrów wody na torfowiskach i w rzece, określanie temperatury, poziomu tlenu oraz badania dendrometryczne przyrostu drzew i ich wieku. Młodzież była bardzo zaangażowana w naukę tych niecodziennych umiejętności. Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem.