29 kwietnia w naszej szkole zagościła wyjątkowa osoba. Pani Katarzyna Chęsy w fantastyczny sposób opowiedziała nam o wybitnym kompozytorze Stanisławie Moniuszce, swoich przepięknym śpiewem oddała nam klimat jego twórczości. Ponadto p. Katarzyna opowiedziała nam o swojej pracy misjonarki i życiu w Kazachstanie. To było dla nas wszystkich bardzo ciekawe i rozwijające doświadczenie.