W naszej szkole połączyliśmy świętowanie dnia patrona Technikum św. Stanisława Biskupa ze ślubowaniem klas pierwszych.

Po mszy świętej nauczyciele i młodzież z pierwszych klas zebrali się na auli.

Tam przedstawiciele klas pierwszych złożyli ślubowanie przed sztandarem…

…a uroczystość zakończono podarowaniem młodzieży upominków.

Życzymy naszym oficjalnym już pierwszakom samych sukcesów!