Ósmy grudnia jest dniem, w którym Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich obchodzi swoje święto patronalne z okazji Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Również w naszej szkole uczciliśmy Niepokalaną poprzez uczestnictwo w porannej mszy świętej z asystą sztandaru i oprawą przygotowaną przez uczniów i nauczycieli.

 

Świętowanie tego dnia przeniosło się następnie do na deski sceny w szkolnej auli, gdzie pierwsze klasy miały swoje ślubowanie:

W kolejnej części przedstawiono prezentację opowiadającą w skrócie historię powstania dogmatu o Niepokalane Poczęcie Maryi. Pani Dyrektor przypomniała także o godzinie łaski, powiązanej z objawieniem się Matki Bożej Bernadetcie Soubirous. Zainteresowanych szczegółami tej historii odsyłamy do artykułu z czasopisma „Niedziela”.

Następnie klasa sportowa wystawiła krótki, ale bardzo wymowny spektakl o pomocy potrzebującym.

Po przedstawieniu uczniowie klas pierwszych otrzymali pamiątkowe prezenty, m.in. figurkę Świętego Michała Archanioła i książki o bł. Stefanie Kardynale Wyszyńskim oraz bł. ks. Jerzym Popiełuszce.

Na zakończenie klasy pierwsze skierowały się do swoich sal lekcyjnych, gdzie wraz z wychowawcami przedłużyli świętowanie swojego ślubowania ciepłym posiłkiem i rozmowami.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za organizację obchodów Uroczystości oraz ślubowania klas pierwszych. Na koniec prezentujemy szkic naszej uczennicy Nikoli Ziętak: