18 kwietnia uczestniczyliśmy w Gali Finałowej czytelniczo-plastycznego konkursu „Góralskie cytanie”. Tegoroczna uroczystość miała miejsce po raz pierwszy w Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu. Była to również jubileuszowa 10. edycja konkursu, w związku z czym podczas gali zaprezentowano dane z ostatniej dekady, które zamieszamy poniżej.