W piątek 26 kwietnia pożegnaliśmy klasy maturalne: IV liceum oraz V technikum. Liczymy, że lata spędzone w szkole okażą się owocne, najpierw na maturze, a później w codzienności. Mamy nadzieję, że już niedługo usłyszymy o Waszych osiągnięciach.