09.12.2019 r.  czyli dzień po Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP mieliśmy w naszym liceum ważną uroczystość. Uczniowie klasy pierwszych naszego liceum i technikum złożyli ślubowanie. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Czarnym Dunajcu. Następnie zebraliśmy się w szkole. Wszystkich zebranych przywitała Pani Dyrektor Teresa Dziwisz. Następnie nastąpiło uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.           Po ślubowaniu uczniowie pierwszej klasy przedstawili historię objawień w Lourdes oraz prezentacje na temat Niepokalanego poczęcia NMP. Po akademii wszyscy goście, nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów klasy pierwszej.

 

Leave a Comment